Πιστοποιήσεις Κινεζικής Γλωσσομάθειας

Εισαγωγή στις Πιστοποιήσεις Κινεζικής Γλωσσομάθειας

Προκειμένου να υποστηρίξει την παροχή εκπαίδευσης της Κινεζικής Γλώσσας σε διεθνές επίπεδο, το Επιτελείο του Ινστιτούτου Κομφούκιος (HanBan) χορηγεί και εξουσιοδοτεί τον φορέα Chinese Testing International Co. να διανέμει εξετάσεις Κινεζικών πιστοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων των HSK, HSKK, BCT, YCT και των εξετάσεων προσομοιώσης (mock tests).


Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε πιστοποίηση: