Συχνές Ερωτήσεις Εξετάσεις

Το κόστος των εξέταστρων είναι αναλογο με το επίπεδο πιστοποίησης που επιθυμείτε να εξεταστείτε:
HSK 1 - 50€
HSK 2 - 60 €
HSK 3 - 80€
HSK 4 - 100€
HSK 5 - 120€
HSK 6 - 130€
HSKK 1 - 80 €
HSKK 2 - 90 €
HSKK 3 - 100 €

BCT A - 80€
BCT B - 100€
YCT 1 - 60€
YCT 2 - 70€
YCT 3 - 80€
YCT 4 - 90€
YCT Προφορικά 1 - 80€
YCT Προφορικά 2 - 100€
Τα τέλη εξέταστρα και οι αιτήσεις πρέπει να καταβληθούν πριν από την λήξη προθεσμίας με τις ακόλουθες μεθόδους:
α) Μετρητά στα κεντρικά γραφεία μας, Γκυϊλφόρδου 5, 4ος όροφος, Δευ - Παρασκευή 10.00πμ - 18.00μμ β) Με κατάθεση στην Alpha Bank. Τα τραπεζικά στοιχεία βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://honglong.gr/el/εξετάσεις/εγγραφές/
Το HongLong παρέχει εξετάσεις μέσω Υπολογιστή για όλα τα πιστοποιητικά κινεζικής γλώσσας: HSK, HSKK, YCT και BCT
Κάθε υποψήφιος έχει το δικό του πλήρως εξοπλισμένο υπολογιστή που αποτελείται από το "πύργο", οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και ακουστικά. Για το τμήμα γραφής ο υποψήφιος μπορεί να γράψει εύκολα κινέζικους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το σύστημα pinyin, πατώντας απλώς τους λατινικούς χαρακτήρες που βρίσκονται στο πληκτρολόγιο και επιλέγοντας το αντίστοιχο ιδεόγραμμα στην οθόνη χρησιμοποιώντας το ποντίκι.