Μαθήματα Ιαπωνικής Γλώσσας

Με την εγγραφή σας στο μάθημα και την την επιτυχή έκβαση των μαθημάτων σας, θα έχετε την ικανότητα να διαβάσετε και να κατανοήσετε κοινές φράσεις, προτάσεις, μικρούς διαλόγους κλπ.
Τα μαθήματα Ιαπωνικών διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν 3 ώρες ανά μάθημα.

error: