Πτυχία

HSK2

0.05

Θα εξεταστείτε σε 2 τομείς:

Κατανόηση Προφορικού Λόγου / Listening: Απάντηση 35 Ερωτήσεων

Κατανόηση Γραπτού Λόγου / Reading: Απάντηση 35 Ερωτήσεων

Συνολικός Χρόνος Διεξαγωγής των Εξετάσεων: 50 Λεπτά

Περιγραφή

Σε 6 μήνες το πρώτο σας πτυχίο,Θα αναγνωρίζετε 150 ιδεογράμματα
Θα αναγνωρίζετε 150 ιδεογράμματα, Θα αναγνωρίζετε 150 ιδεογράμματα
Θα έχετε βασική γνώση γραμματικής Θα αναγνωρίζετε 150 ιδεογράμματα
Καθημερινή εξοικείωση με τον προφορικό λόγο.Θα αναγνωρίζετε 150 ιδεογράμματα