Το αίτημά σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας:

Πληρωμή μέσω Κάρτας/Paypal:

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μεταφερθήκατε ή παραλείψατε την σελίδα πληρωμής μέσω κάρτας/paypal, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
(Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ποσό του πτυχίου για το οποίο θα θέλατε να δώσετε.)

goo.gl/dURmit

Σας ενημερώνουμε πως με την πληρωμή σας μέσω κάρτας/paypal δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση από αυτήν του ποσού του πτυχίου που δηλώσατε.

Αφού επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας, θα σας σταλεί το Admission Ticket την ημέρα λήξης της προθεσμίας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία εξέτασης που επιλέξατε ([menu-date]). Το Admission Ticket πρέπει να το έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

Κατάθεση σε τράπεζα:

Για πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1.


Να καταθέσετε τα εξέταστρα ([menu-level-price]) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
a. Μετρητοίς στην έδρα μας
Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας 97, Πλατεία Κάνιγγος (3ος όροφος)
b. Με κατάθεση στην Alpha Bank στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό. Παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε τα εξέταστρα πριν την αναγραφόμενη
προθεσμία που αντιστοιχεί την επιλεγμένη ημερομηνία ([menu-date])

* Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι εάν αποφασίσετε να πληρώσετε μέσω e-banking μέσω άλλης τράπεζας πλην Alpha Bank, όλες οι τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν τον εντολέα. Για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στην Alpha Bank για τις συναλλαγές σας.

(Παράδειγμα: τέλη συναλλαγων Eurobank(1€)

τέλη συναλλαγων Alpha Bank (2€)

Συνολικό καταβληθέν ποσό : Χρέωση εξετάσεων για HSK1 50.00€ + τέλη τραπεζικής συναλλαγής (3€) = 53.00€)Βήμα 2. (στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης)

Παρακαλούμε στην κατάθεσή σας να αναφέρετε απαραιτήτως ως αιτιολογία:

1. Ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου,

2. το πτυχίο που δηλώσατε,

3. ημερομηνία εξέτασης.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Bank Name: Alpha Bank
BIC/SWIFT: CRBAGRAA
Account Holder: XUE JIANHONG WEI
Account No: 367 002101 225133
IBAN: GR02 0140 3670 3670 0210 1225 133
Βήμα 3.(στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης)

Εφόσον ολοκληρώσετε την πληρωμή των εξέταστρων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αποστείλετε μέσω email την απόδειξη πληρωμής, είτε σε ψηφιακή μορφή είτε ως φωτογραφία στο honglonggr@gmail.com

Αφού επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας, θα σας σταλεί το Admission Ticket την ημέρα λήξης της προθεσμίας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία εξέτασης που επιλέξατε ([menu-date]). Το Admission Ticket πρέπει να το έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

Σε περίπτωση που έχετε ακολουθήσει τα βήματα αλλά δεν λάβετε το admission ticket 12 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και όχι λίγες ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων, διότι στην τελευταία περίπτωση το Honglong δε φέρει κάποια ευθύνη.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!

*Σε περίπτωση που έχετε ακολουθήσει τα βήματα αλλά δεν λάβετε το admission ticket 12 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσετε άμεσα και πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η οποιαδήποτε ενέργεια μετά το πέρας της προθεσμίας δεν αποτελεί ευθύνη του εξεταστικού κέντρου HongLong.

Honglong Chinese Exam Center
Βερανζέρου 1, Αθήνα, 10677 (Πλ. Κάνιγγος)
2103804271

Μαθήματα Κινεζικών Αθήνα


http://facebook.com/honglongkinezika