ΒΗΜΑ 1

Επιλογή Πτυχίου
Αρχικά, επιλέξτε το επιθυμητό πτυχίο (HSK,HSKK,YCT,BCT) προκειμένου να εμφανιστεί η λίστα με τα επίπεδα και τα αντίστοιχα εξέταστρα.btc-logo