Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλείδων

Το HongLong επισκέφθηκε το Μουσείο Ηρακλειδών για την έκθεση «Αρχαία κινεζική επιστήμη και τεχνολογία» !

Leave a Comment