Σημείωση: Αυτές οι ερωτήσεις παρέχονται μόνο για λόγους εξάσκησης και προορίζονται ως εργαλείο μελέτης για τις εξετάσεις HSK .
HongLong Logo